Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2019.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14
Zbieranie statystyk

Protokół z wyniku konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-22
Data publikacji:
2018-11-21
Data ostatniej zmiany:
2018-11-22
Zbieranie statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 6 listopada 2018 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu  i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 13 listopada 2018 r.

Do pobrania:

Projekt uchwały

Formularz uwag do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Data ostatniej zmiany:
2018-11-06
Zbieranie statystyk

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w wsprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2021. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 sieprnia 2018 r. do godz. 14.00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-08-21
Data publikacji:
2018-08-21
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu użytecznosci publicznej w Piasecznej Górce

Uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 23 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-18
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Data ostatniej zmiany:
2018-02-20
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezony u kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Morawica na rok 2018

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-01-22
Data publikacji:
2018-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-01-22
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji uchwały  Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.

Zbieranie statystyk

Zapraszamy do konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Morawicy.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: m.malicka@morawica.pl do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-12-21
Data publikacji:
2017-12-21
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21
Zbieranie statystyk

Aktualizacja do Sprawozdania z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-12-07
Data ostatniej zmiany:
2017-12-07
Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z konsultacji  projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W wyniku konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje trwały od 13 listopada do17 listopada 2017 r. Projekt ww. programu wraz z formularzem konsultacji został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.morawica.eobip.pl), na stronie internetowej Gminy Morawica (www.morawica.pl) oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Małgorzata Bielawska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-11-27
Data publikacji:
2017-11-27
Data ostatniej zmiany:
2017-11-27
Zbieranie statystyk

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje, iż w  dniu 13 listopada 2017 roku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Miasta i Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Konsultacje zakończą się 17 listopada 2017 r.

Do pobrania:

Roczny program

Projekt uchwały

Formularz do programu

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Zbieranie statystyk

Konsultacje społeczne uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Serdecznie zapraszamy do konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Morawicy w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Uwagi i wnioski można kierować na adres e-mail m.malicka@morawica.pl lub składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pok. nr 10 w terminie do 24 marca 2017 r. do godz. 14.00.


Uchwała do pobrania w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-03-17
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17
Zbieranie statystyk

Uchwała nr XXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-30
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 15:03:41, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)