Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Przetarg na:

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica 

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia:  598460-N-2020

Data ogłoszenia: 16.10.2020 r.

Termin składania ofert: 27.10.2020r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta.

Zakup pojazdu dofinansowany jest ze środków PFRON.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-16
Data ostatniej zmiany:
2020-10-16
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w postepowaniu pn.

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica"

Zamawiający niniejszym informuje o zakończeniu dialogu technicznego dot. w/w zamówienia. Z przeprowadzonego postępowania Zamawiający sporzadził protokół, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-10-14
Data publikacji:
2020-10-14
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 października 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl  wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica,  położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej działką nr 43/38 o pow. 0,1284 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu pisemnym nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/20 o pow. 0,0990 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-09
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część VI  - Budowa wodociągu w miejscowości Wola Morawicka i Dębska Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-10-06
Data publikacji:
2020-10-06
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 

Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Morawica oraz ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gminę Morawica
Zadanie A: ubezpieczenie na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gmina Morawica
Zadanie B: ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasto i Gmina Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-10-01
Data publikacji:
2020-10-01
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica"

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica .

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350 000,00 zł brutto.

Wymagany termin dostawy: najpóźniej do 18 grudnia 2020 r.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Informacje uzyskane w trakcie dialogu od jego uczestników będą wykorzystane jako instrument pozwalający na efektywny zakup dobrego jakościowo przedmiotu zamówienia, odpowiedniego do potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych​

Termin składania zgłoszeń: 5 października 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.30. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30
Zbieranie statystyk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Morawica oraz ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gminę Morawica


Zadanie A: ubezpieczenie na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gmina Morawica
Zadanie B: ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasto i Gmina Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-25
Data publikacji:
2020-09-25
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu pisemnym nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Bilcza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 720/6 o pow. 0,0224 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-15
Data publikacji:
2020-09-15
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15
Zbieranie statystyk

Przetarg na:

Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Morawica oraz ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gminę Morawica


Zadanie A: ubezpieczenie na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gmina Morawica
Zadanie B: ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasto i Gmina Morawica

UWAGA !

Zamawiający zmienił termin składania ofert do 25.09.2020 r. godz. 10.00.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu pisemnym nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/32 o pow. 0,4000 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część VI  - Budowa  kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-09-02
Data publikacji:
2020-09-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 2 do 22 września 2020 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 43/20 o pow. 0,0990 ha na terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00075483/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

 

Zarządzenie

 

Wykaz

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-08-31
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2020-08-28
Data publikacji:
2020-08-28
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-19 14:50:34, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)