Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

"Udzielenie i obsługa  długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 6.045.000,00 zł"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Zbieranie statystyk

Zestawienie zbiorcze ofert do przetargu : „Dowóz uczniów  niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-22
Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia do SIWZ w postepowaniu przetargowym pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19
Zbieranie statystyk

ZMIANA SIWZ!!!  - dotyczy zmiany terminu składania ofert

UWAGA!!! Dotyczy postępowania przetargowego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19

Wyjaśnienia do SIWZ

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienia do SIWZ w postepowaniu przetargowym pn.: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-19
Data publikacji:
2019-08-19
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty: Miasto i Gmina Morawica. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020 numer sprawy ITB.271.3.2019.EW

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

Miasto i Gmina Morawica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019-2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zbieranie statystyk

Miasto i Gmina Morawica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019-2020 do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Walkowicz-Nowacka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-12
Data publikacji:
2019-08-12
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-08-09
Data publikacji:
2019-08-09
Data ostatniej zmiany:
2019-08-09
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019  r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej (księga wieczysta KI1L/00053808/7), oznaczonej jako działka nr 74/10  o pow. 0,1049 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach usług komercyjnych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, wraz z ustanowieniem na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 74/10 nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 74/11 zapewniającej zbywanej działce dostęp do drogi publicznej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2019-07-30
Data publikacji:
2019-07-30
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej (księga wieczysta KI1L/00037508/6), oznaczonej jako działka nr 4/34  o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-29
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29
Zbieranie statystyk

Miasto i Gmina Morawica. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24
Zbieranie statystyk

Miasto i Gmina Morawica. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-23
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : Przebudowa ul. Kameralna w Dyminach od km 0+000 do km 0+275 odcinek 275 m

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-18
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19
Zbieranie statystyk

Zestawienie zbiorcze ofert do przetargu : Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2019/2020, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Magdalena Ruchała
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-07-16
Data publikacji:
2019-07-16
Data ostatniej zmiany:
2019-07-16
Zbieranie statystyk

Miasto i Gmina Morawica. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020r.

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia 574138 - N - 2019

Termin składania ofert: 24.07.2019r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  7.

Otwarcie ofert: 24.07.2019r., godz.12:15

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-07-16
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 15:03:41, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)