Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla projektu pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-03-14
Data publikacji:
2019-03-14
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 12 marca 2019 r. do 02 kwietnia 2019 r. włącznie   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych (księga wieczysta KI1L/00037508/6), położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych :

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/54 o pow. 0,2000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/55 o pow. 0,3000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/56 o pow. 0,2000 ha

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/57 o pow. 0,3000 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) Informuje o wywieszeniu w dniach od 12 marca 2019 r. do 02 kwietnia 2019 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0000 ha (księga wieczysta KI1L/00037508/6), oznaczonej jako działki nr 4/50  o pow. 1,0000 ha, nr 4/51 o pow. 1,0000 ha i nr 4/52 o pow. 1,0000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych  w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod  nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 – ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 19 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,2332 ha, oznaczonej jako działki nr 35/59 o pow. 0,0153 ha, nr 35/61 o pow. 0,0869 ha, nr 35/62 o pow. 0,0512 ha, nr 35/66 o pow. 0,0663 ha i nr 35/80 o pow. 0,0135 ha (księga wieczysta KI1L/00053808/7), położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu :

- na działkach nr 35/59, nr 35/61, nr 35/62, nr 35/80 i nr 35/66 w związku z usytuowaniem na tych działkach sieci kanalizacyjnej

- na działkach nr 35/61 i nr 35/62 w związku z usytuowaniem na tych działkach sieci wodociągowej oraz  zobowiązania się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu, do właściwego utrzymania na bieżąco w dobrym stanie rowu na w/w nieruchomości, w celu zapewnienia swobodnego przepływu wody.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na  Dostawę i  montaż czterech  sztuk  wiat  przystankowych na terenie  Miasta i Gminy  Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-02-11
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11
Zbieranie statystyk

Dostawa i  montaż czterech  sztuk  wiat  przystankowych na terenie  Miasta i Gminy  Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-28
Data ostatniej zmiany:
2018-12-28
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: Dostawa z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-12-17
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-12-12
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12
Zbieranie statystyk

Informacje o wyborze oferty na sprzedaż samochodu OPEL ASTRA.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-12-07
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2018 r. na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,0001 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4/34 o pow. 1,0000 ha, nr 4/35 o pow. 1,0000 ha i nr 4/36 o pow. 1,0001 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-06
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach:

„Udzielenie i obsługa kredytu  długoterminowego   z  karencją w spłacie rat, w kwocie 3.450.000,00 zł  na realizację zadań inwestycyjnych p.n.

1.            „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy” – 2.200.000,00 zł

2.            „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy” – 1.250.000,00 zł”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2018 r. na sprzedaż stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 613/203 o pow. 0,5004 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka wraz z ustanowieniem na tej działce na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-11-26
Data publikacji:
2018-11-26
Data ostatniej zmiany:
2018-11-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-18 15:31:51, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)