Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja o nie dokonaniu wyboru w zapytaniu ofertowym dla zadania pod nazwą: "Budowa sceny przy świetlicy w Brzezinach - etap II"

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na ,, Budowę szkoły w Woli Morawickiej".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-08-10
Data publikacji:
2017-08-10
Data ostatniej zmiany:
2017-08-10
Zbieranie statystyk

Informacja o nie dokonaniu wyboru w zapytaniu ofertowym dla zadania pod nazwą: Budowa pomnika „Bohaterom walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę" w Morawicy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Wrzałka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
2017-08-09
Data publikacji:
2017-08-09
Data ostatniej zmiany:
2017-08-09
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Bilcza na dz. o nr ewid. 19/203 i 19/199od km 0+000 do km 0+595

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-08-08
Data publikacji:
2017-08-08
Data ostatniej zmiany:
2017-08-08
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert "Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data ostatniej zmiany:
2017-08-07
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASTA i GMINY MORAWICA o pierwszych pisemnych przetargach nieograniczonych (ofertowych) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych), włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:  nr 4/33 o pow. 0,2000 ha i nr 4/32 o pow. 0,4000 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połęć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-07-28
Data publikacji:
2017-07-28
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe dla zadania pod nazwą: "Budowa sceny przy świetlicy w Brzezinach - etap II"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-07-28
Data publikacji:
2017-07-28
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O UCHYLENIU DECYZJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-28
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe dla zadania pod nazwą: Budowa pomnika „Bohaterom walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę" w Morawicy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-27
Data publikacji:
2017-07-27
Data ostatniej zmiany:
2017-08-02
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe dla zadania pod nazwą: "Budowa sceny w parku w Morawicy"

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-27
Data publikacji:
2017-07-27
Data ostatniej zmiany:
2017-07-28
Zbieranie statystyk

Budowa szkoły w Woli Morawickiej

Informacja o przetargu:

Numer ogłoszenia: 557739-N-2017

Data ogłoszenia: 26 lipiec 2017 r.

Termin składania ofert: 10 sierpień 2017 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego:Urząd Miasta i Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, pok. nr 8

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-26
Data publikacji:
2017-07-26
Data ostatniej zmiany:
2017-08-03
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT NA:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2017/2018, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-25
Data publikacji:
2017-07-25
Data ostatniej zmiany:
2017-07-25
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu przetargowym na: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2017/2018, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-20
Data ostatniej zmiany:
2017-07-20
Zbieranie statystyk

Zestawienie ofert:

Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Bilcza na dz. o nr ewid. 19/203 i 19/109 od km 0+000 do km 0+595

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-07-19
Data publikacji:
2017-07-19
Data ostatniej zmiany:
2017-07-19
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs  na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2017 roku.

Zarządzenie wraz z ogłoszeniemim o konkursie

 

Formularz ofertowy w pliku word

 

Formularz ofertowy w pliku pdf

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-07-14
Data publikacji:
2017-07-14
Data ostatniej zmiany:
2017-07-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 12:57:, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)