Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część V

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: ,, Budowę boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida Gmina Morawica – budowa boiska w Lisowie"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: ,, Budowę boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida Gmina Morawica – budowa boiska w Nidzie".

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20
Zbieranie statystyk

Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 604481-N-2017

Data ogłoszenia: 19.10.2017 r.

Termin składania ofert: 03.11.2017r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-19
Data publikacji:
2017-10-19
Data ostatniej zmiany:
2017-10-19
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data ostatniej zmiany:
2017-10-17
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na : Przebudowę ul. Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data ostatniej zmiany:
2017-10-17
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu niograniczonym na: Modernizację oswietlenia ulicznego na terenie gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Data ostatniej zmiany:
2017-10-16
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym o pojemnosci min 1000l dla Ochotniczej Straży pozarnej w Radomicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Agnieszka Świt
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-11
Data publikacji:
2017-10-11
Data ostatniej zmiany:
2017-10-11
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Budowę szkoły w Woli Morawickiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-10
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ul. Wrzosowej i Leśnej w Brzezinach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-10
Data publikacji:
2017-10-10
Data ostatniej zmiany:
2017-10-10
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 – z późniejszymi zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 06 października 2017 r. do 27 października 2017 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicyprzy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazów niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Morawica: 

 1) -  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr  146/3 o pow. 0,0905 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Radomice na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem na rzecz Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu na zbywanej działce nr 146/3 w związku z usytuowaniem na tej działce urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

2) - nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej działką nr 70/3 o pow. 0,3600 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Morawica na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości  

3) -  nieruchomości gruntowej o pow. 300 m2 stanowiącej część działki nr 204 położonej wobrębie geodezyjnym Obice, zabudowanej Stacją Bazową (masztem telefonii cyfrowej) mprzeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (Stacja Bazowa stanowi własność T- MOBILE POLSKA S.A.) 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-10-06
Data publikacji:
2017-10-06
Data ostatniej zmiany:
2017-10-06
Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.:

Świadczenie usług ubezpieczenia na majątek, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Morawica oraz ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Miasto i Gminę Morawica.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data ostatniej zmiany:
2017-10-05
Zbieranie statystyk

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica – część V

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 5977287-N-2017

Data ogłoszenia: 05.10.2017 r.

Termin składania ofert: 20.10.2017r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data ostatniej zmiany:
2017-10-05
Zbieranie statystyk

Budowa  boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica – budowa boiska w Nidzie

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: 597339-N-2017

Data ogłoszenia: 04.10.2017 r.

Termin składania ofert: 20.10.2017r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-10-04
Data publikacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-20 12:44:46, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

WCAG 2.0 (Level AA)