Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. informuje o wywieszeniu w dniach od 25 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny o łącznej pow. 2,7200 ha, stanowiącej  działkę nr 792/10 o pow. 0,5000 ha i działkę nr 792/11 o pow. 2,2200 ha, zabudowanej obiektami sportowymi stadionu sportowego w Brzezinach – przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat dla Klubu Sportowego „Moravia” na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-11-25
Data publikacji:
2022-11-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25
Ikona statystyk

,,Przebudowa i remont dróg położonych na terenie Gminy Morawica”

Zadanie nr 1 - ,,Budowa ul. Łąkowej w Lisowie - etap I”

Zadanie nr 2 - ,,Remont drogi wewnętrznej i parkingu oraz wykonanie chodnika na dz. nr 1050 w miejscowości Brzeziny”

Zadanie nr 3 - ,,Remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze”

Zadanie nr 4 - ,,Przebudowa ul. Sadowej w miejscowości Łabędziów”

Zadanie nr 5 - ,,Przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny”

Zadanie nr 6 - ,,Przebudowa ul. Sarniej w miejscowości Brzeziny”

Zadanie nr 7 - ,,Przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454491/01

Data ogłoszenia: 23.11.2022 r.

Termin składania ofert: 08.12.2022r. godz. 9:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka (Ewelina Malicka)
Data wytworzenia:
2022-11-23
Data publikacji:
2022-11-23
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23
Ikona statystyk

„Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 3,0880 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) oznaczonej działką nr 4/57 o pow. 0,3000 ha, nr 4/63 o pow. 0,5022 ha, nr 4/64 o pow. 2,2858 ha  – włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-11-15
Data publikacji:
2022-11-15
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15

Przetarg ,,Usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.”

Ikona statystyk

,,Usługa wyłapywania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Morawica w 2023 r.”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00435231/01

Data ogłoszenia: 10.11.2022 r.

Termin składania ofert: 21.11.2022 r. godzina 11:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-11-10
Data publikacji:
2022-11-10
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 8 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica oznaczonej działką nr 73/7 o pow. 0,3166 ha położonej w Woli Morawickiej, zabudowanej budynkiem remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami w tym budynku o łącznej pow. użytkowej 785,76 m2 – przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej, na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej OSP, oraz pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 110,00 m2 (zlokalizowane na parterze w budynku remizy strażackiej w Woli Morawickiej) – przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej – na inne cele niezwiązane z prowadzeniem działalności statutowej OSP.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-08
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08
Ikona statystyk

„Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o pierwszym pisemnych przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) oznaczonej działką nr 4/56 o pow. 0,2000 ha  – włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-10-28
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

 

o wywieszeniu w dniach od 28 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 43/25 o pow. 0,1375 ha na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00075483/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Karolina Stolat
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2022-10-28
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Przetarg: ,,Świadczenie usług przygotowania i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ikona statystyk

,,Świadczenie usług przygotowania i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00405755/01

Data ogłoszenia: 24.10.2022 r.

Termin składania ofert: 02.11.2022 r. godzina 11:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23

Zapytanie ofertowe przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 2 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 2 listopada 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Termin składania ofert: 26.10.2022 r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-20
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27
Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na wykonanie zadania pn.: „Szkolenie cyberbezpieczeństwo w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-10-11
Data publikacji:
2022-10-11
Data ostatniej zmiany:
2022-10-11
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 07 października 2022 r. do 28 października 2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 4/73 o pow. 5,0150 ha na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00037508/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-10-07
Data publikacji:
2022-10-07
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10

Przetarg ,,Świadczenie usług przygotowania i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Ikona statystyk

,,Świadczenie usług przygotowania i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00376848/01

Data ogłoszenia: 04.10.2022 r.

Termin składania ofert: 12.10.2022 r. godzina 11:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-10-04
Data ostatniej zmiany:
2022-10-13
Ikona statystyk

Miasto i Gmina Morawica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Szkolenie cyberbezpieczeństwo w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-09-28
Data publikacji:
2022-09-28
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28

Zapytanie ofertowe przygotowanie i dostawy wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 3 do 31 października 2022 roku

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 74 dzieci w wieku do 3 lat, które uczęszczają do Samorządowego Żłobka w Bilczy, w okresie od 3 października 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Termin składania ofert: 29.09.2022r. godzina 15:00

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2022-09-26
Data publikacji:
2022-09-26
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12
Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 23 września 2022 r. do 14 października 2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00037508/6 o łącznej pow. 3,0880 ha, oznaczonej działkami nr 4/57 o pow. 0,3000 ha, nr 4/63 o pow. 0,5022 ha, nr 4/64 o pow. 2,2858 ha, położonej w Dębskiej Woli  na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114”

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-28 10:42:56, zmian dokonał(a): Marzena_Janik

WCAG 2.0 (Level AA)