Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2018/2019, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-07-16
Data publikacji:
2018-07-16
Data ostatniej zmiany:
2018-07-16
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu na zadanie : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z karencją w spłacie rat,  na spłatę  wcześniej zaciągniętych   pożyczek i kredytów w kwocie 4 592 256,00 zł."

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Januszek
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13
Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASTA i GMINY MORAWICA o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym (ofertowym) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:  nr 613/183 o pow. 0,8756 ha i nr 613/178 o pow. 0,2599 ha.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Barbara Połeć
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-07-13
Data publikacji:
2018-07-13
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach przetargu na zadanie: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z karencją w spłacie rat, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 592 256,00zł"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Elżbieta Januszek
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-12
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12
Zbieranie statystyk

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica w roku szkolnym 2018/2019, dodatkowe przewozy organizowane przez Miasto i Gminę Morawica oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych

Informacja o przetargu:

Numer ogłoszenia: 582558-N-2018

Data ogłoszenia: 03 lipiec 2018 r.

Termin składania ofert: 16 lipiec 2018 r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, pok. nr 17

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-07-03
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03
Zbieranie statystyk

Zbiorcze zestawienie ofert: Budowa  dróg  w Bilczy – ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na dostawę tablicy informacyjnej dla projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Zbieranie statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania: Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalno ścieków w Gminie Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 43/43 położonej w obrębie geodezyjnym Bieleckie Młyny będącej własnością Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Zbieranie statystyk

Informacja dla wykonawców: 

"Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Floriańskiej w miejscowości Brudzów, gmina Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Krzysztof Strójwąs
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie 7 szt. tablic informacyjnych dla projektu: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02
Zbieranie statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 – z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 16 lipca 2018 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7  oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 613/203 o pow. 0,5004 ha (księga wieczysta KI1L/00104432/3), położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka na terenach usług komercyjnych i w niewielkiej części (100 m2) na terenach rolniczych – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem na rzecz Miasta i Gminy Morawica nieodpłatnej służebności przesyłu w związku z usytuowaniem na tej działce sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 3114692 w. 114 lub 115. Jednocześnie informuje się, że informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dotycząca wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 613/203 w Woli Morawickiej, która ukazała się na w/wym. stronach internetowych w dniu 08.06.2018 r. jest nieaktualna.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-06-25
Data publikacji:
2018-06-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-25
Zbieranie statystyk

Zarządzenie Nr 0050.80.2018.BP Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.77.2018.BP z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 613/203, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Morawicka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2018-06-25
Data publikacji:
2018-06-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-25
Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż 7 szt. tablic informacyjnych dla projektu: Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2018-06-20
Data publikacji:
2018-06-20
Data ostatniej zmiany:
2018-06-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 11:31:13, zmian dokonał(a): Paweł Marcjan

WCAG 2.0 (Level AA)