Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY MORAWICA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Morawica

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o podstawowych kwotach dotacji oświatowych na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-28
Data ostatniej zmiany:
2017-02-28
Zbieranie statystyk

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o zamiarze udostępniania kanału technologicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-23
Data ostatniej zmiany:
2017-02-23
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnic w m.Radkowice i w m.Brzeziny w ciągu DW 763"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka (Leszek_Tarka)
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Zbieranie statystyk

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

 Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-14
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Morawica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek m.Kielce - m.Brzeziny/Morawica"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-13
Data ostatniej zmiany:
2017-02-13
Zbieranie statystyk

Uchwała nr XXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Tkacz
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan (Kolegium redakcyjne)
Data wytworzenia:
2017-02-10
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie szczepień profilaktycznych młodzieży z rocznika 2001, zameldowanej na terenie Miasta i Gminy Morawica przeciw menigokokom 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w zakresie programu szczepień przeciw grypie u osób powyżej 60 roku życia zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Morawica

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-02-10
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10
Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. księgowości VAT i majątku gminy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Anna Kowalska
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-02-08
Data publikacji:
2017-02-08
Data ostatniej zmiany:
2017-02-08
Zbieranie statystyk

Wyniki oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportów:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Monika Malicka
Informację wprowadził:
Paweł Marcjan
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17
Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki w km 0+950 rzeki Morawki oraz porzerzeniem lustra wody istniejącego zbiornika wraz z wykonaniem pomostu pływającego prz istniejącym molo.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Ewelina Malicka
Informację wprowadził:
Ewelina Malicka
Data wytworzenia:
2017-01-12
Data publikacji:
2017-01-12
Data ostatniej zmiany:
2017-01-12
Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Obice i Lisów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy Morawica
Informację wytworzył:
Leszek Tarka
Informację wprowadził:
Leszek Tarka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-11-28
Data ostatniej zmiany:
2016-11-28
Zbieranie statystyk

W dniu 28 listopada 2016r. (poniedziałek), w sali konferencyjnej – Centrum Kultury w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7 o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

  Zbieranie statystyk

  INFORMACJA

  W m-cu listopadzie 2016 r., w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury – Urzędu Gminy w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7 odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy wg poniższego harmonogramu:

  Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  informuje

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Morawica na lata 2017-2024”


  Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-24 14:38:26, zmian dokonał(a): Ewelina Malicka

  WCAG 2.0 (Level AA)